Kantavuuden parantamistoimia tarvitaan aina, kun pohjamaan oma kantavuus ei riitä varmistamaan pysyvää tai tilapäistä liikennöintiä. Myös kuormien ja pohjamaan vaihtelevuus aiheuttaa suuria haasteita rakennekerrosten toiminnalle.

Geolujitteet edustavat testattua ja toimivaksi havaittua teknologiaa pohjamaan lujittamiseen. Lujitteet pystyvät ottamaan vastaan erittäin suuria mekaanisia kuormia ja tarjoavat muutamia etuja etenkin kustannustehokkuuden ja ekotehokkuuden osalta.

Lujitteiden tuomat edut

 • Lisäävät pohjamaan kantavuutta
 • Parantavat liikennöitävyyttä
 • Estävät rakennekerrosten sekoittumista pohjamaahan
 • Vähentävät rakennekerrosten paksuustarvetta
 • Lisävät käyttöikää
 • Vähentävät urautumista
 • Pienentävät ylläpitokustannuksia
 • Vähentävät epätasaisesta pohjamaasta aiheutuva haittoja esim. painumaeroja

Heikko kantavuus on hyvin laaja ongelma. Geolujitteista on apua ainakin seuraavissa käyttökohteissa:

 • Liikennöidyt alueet (tiet, pyörätiet, parkkipaikat ja teollisuusalueet)
 • Tilapäisesti liikennöidyt alueet
 • Työalustat (nosturipedit ja tilapäisperustukset)
 • Rautatiet

Tutustu kantavuuden parantamisessa käytettäviin tuotteisiin:

Geolujitteet »