Pohjavesien hyvää laatua uhkaavat monet toiminnot. Perinteiset savi- ja moreenitiivisteet eivät aina riitä estämään jätteenkäsittelystä, teollisuudesta, liikenteestä ja maataloudesta aiheutuvia päästöjä, jotka kuormittavat maaperää ja sen kautta pohjavesiä.

Geosynteettisten tiivistyskalvojen ja bentoniittimattojen tiiveysominaisuudet riittävät vaativimpiinkin eristysrakenteisiin. Tuotteiden hyvät materiaaliominaisuudet eivät kuitenkaan pelkästään riitä. Tarvitaan myös näkemystä tuotteiden oikeasta käytöstä ja ammattitaitoista asennusta. Nämä kuuluvat itsestään selvästi Kaitoksen palveluihin.

Tutustu pohjavedensuojauksessa käytettäviin tuotteisiin:

Bentoniittimatot »

Tiivistyskalvot »

Suojageotekstiilit »