Kivikoreista voidaan rakentaa ulkoapäin katsottuna suoraseinäisiä tai portaittaisia rakenteita, joiden tehtävänä on ottaa vastaan taustatäytöstä aiheutuva maanpaine. Tällöin kivikorirakenne tulee suunnitella niin massiiviseksi, että sen omapaino kykenee ottamaan maanpaineen vastaan siten, että rakenteen varmuus liukumista ja kaatumista vastaan on riittävä ja rakenteen kantavuus ja painumat pysyvät sallituissa rajoissa.

Rakenteen stabiliteettiin vaikuttaa kivikorirakenteen omapaino, taustatäytön muotoilu, muurin korkeus, taustatäytön leikkauskestävyyskulma (kitkakulma) sekä ulkoiset kuormat. Näistä syistä ei voida antaa yleispäteviä ohjeita kivikorirakenteen mitoista, vaan ne tulee tarkastella tapauskohtaisesti.

Stabiliteetti

Tukimuurin stabiliteettia liukumista ja kaatumista vastaan voidaan kuitenkin alustavasti tarkastella seuraavalla yleisohjeella: Kivikorimuurin leveyden W [m] tulee syvyydessä Z [m] maanpinnasta olla vähintään noin 0,5–0,6 x Z. Tämä pätee normaaleissa tilanteissa, kun taustatäyttö on vähintään hiekkaa tai karkeampaa materiaalia ja se on asianmukaisesti tiivistetty. Lisäksi takana ei esiinny erityisen suuria ja poikkeuksellisia kuormia. Normaalikuormana voi arvioida esim. kevyenliikenteen kuorma 5 kPa.

Mikäli kivikorirakennetta ei voida alaosastaan levittää, voidaan maanpaine ottaa vastaan lisäämällä kivikorien taakse lujiteverkkoja, jotka ankkuroidaan taustatäyttöön. Tällöin kivikorirakenne voidaan tehdä ohuempana. Vastaavasti kivikorit voidaan asentaa betonitukimuuria vasten ja kiinnittää ne muuriin esim. pulttaamalla ja teräslistoilla. Tällöin kivikorien tehtävänä on vain luoda haluttu julkisivu rakenteelle, jolloin kivikorien paksuus voi olla vain esim. vain noin 0,4 m.

Yleensä kivikorit asennetaan poikkeamaan pystykaltevuudesta hieman eli noin 6 astetta. Tämä parantaa rakenteen stabiliteettia ja visuaalista ilmettä.

Vesirakentaminen

Mikäli kivikorit asennetaan veteen, tulee kivikorien lankojen olla PVC-pinnoitettuja riittävän korroosiokestävyyden varmistamiseksi. Lisäksi kivikorien taustalle on syytä asentaa suodatinkangas, joka estää materiaalin valumisen kivikorin sisään. Näin on syytä menetellä myös kuivalla maalla, jos on syytä epäillä veden virtausta maasta kivikoreihin päin. Vesirakentamisessa kivikorien kanssa voidaan käyttää ns. kivikorimattoja, joiden tehtävänä on estää eroosiota, joka aiheutuu aalloista ja virtauksista.

Kivikorirakenteen edut

  • Kivikorirakenne on joustava, eli se kestää hyvin pohjamaan epätasaista painumaa tai routanousuja
  • Yksinkertainen perustaminen routasyvyyden yläpuolelle tiivistetyn murskekerroksen päälle
  • Hitsattu kivikori säilyttää hyvin muotonsa rakentamisen aikana
  • Pinnat eivät ole herkkiä ilkivallalle, eivätkä kivikorit normaalisti tarvitse lainkaan ylläpitoa
  • Kivikorirakenne johtaa tehokkaasti vettä
  • Seinän taakse voidaan asentaa suodatinkangas estämään eroosiota
  • Asentaminen on yksinkertaista ja nopeaa

Tutustu kivikorirakentamisessa käytettäviin tuotteisiin:

Kivikorit »