Bentoniittimatot

Bentoniittimatot ovat geokomposiitteja, jotka valmistetaan bentoniitista ja geotekstiileistä. Bentoniitin määrää ja laatua sekä geotekstiilien ominaisuuksia voidaan muunnella käyttökohteen vaatimuksista riippuen. Bentoniittimaton käyttökohteita ovat kaatopaikat, kaivokset, tieluiskien pohjavedensuojaus, säiliöiden varoaltaat sekä vesi- ja jätevesialtaat.

Bentomat®-bentoniittimatto

Kaikille Bentomat®-bentoniittimatoille yhteistä on materiaalien itsetiivistyvyys ja itsekorjautuvuus. Materiaali ei ole herkkä kiville tai muille maaston epätasaisuuksille, jotka voivat helposti aiheuttaa puhkaisuriskin tavanomaisille geosynteettisille tiivistyskalvoille.

Bentomat®-bentoniittimatoissa yhdistyvät luonnon natriumbentoniitin alhainen vedenjohtavuus ja bentoniittikerrosta ympäröivien geotekstiilien ja neulasidonnan hyvät mekaaniset ominaisuudet. Bentomat-bentoniittimatot soveltuvat laadukkaan neulasidonnan avulla hyvin luiskiin. Saatavilla on useita erilaisia tyyppejä, joiden toimitus onnistuu nopeasti ja luotettavasti.

Tuotekuva

Tuotteet

Tuotenimi Tuotenumero Lisätiedot Leveys Pituus Korkeus Pinta-ala Tilavuus Tarjouspyyntö
BENTOMAT NS105 SELF 1001-105 Bentoniittimatto 5 40 200
m2
BENTOMAT NS50 SELF 1001-50 Bentoniittimatto 5 40 200
m2
BENTOMAT NS70 SELF 1001-70 Bentoniittimatto 5 40 200
m2
BENTOMAT NS75 SELF 1001-75 Bentoniittimatto 5 40 200
m2
BENTOMAT NS75-N SELF 1001-75N Bentoniittimatto 5 40 200
m2
Muu tuote 999-4 Bentoniittimatot
kpl

Tuotetiedot