Geotuubit

Geotuubi on esimerkiksi polypropeeni- tai polyesterilangasta kutomalla valmistettu tuubi, jonka tyypillinen tilavuus on 10–1500 m3. Geotuubien valmistuksessa käytetyillä materiaaleilla on hyvä vetolujuus ja hyvät venymäominaisuudet sekä UV-, kemikaali- että happo-emäskestävyys. Tehdasvalmisteisilla saumoilla on lisäksi erittäin hyvä vetolujuus.

Geotuubeja voidaan käyttää erilaisten märkien massojen käsittelymenetelmänä vedenpoistoon. Vesi poistuu tuubista painovoiman avulla, samalla lietteen tilavuus pienenee merkittävästi alkuperäisestä. Pienentynyt tilavuus alentaa kuljetuskustannuksia ja helpottaa materiaalin käsittelyä. Geotuubeja voidaan käyttää myös loppusijoitukseen: sedimentti voidaan jättää vedenpoiston jälkeen geotuubeihin ja ne peitetään paikalleen tai tuubi puretaan ja materiaali tuubin sisältä siirretään muualle. Täytettyjä tuubeja voidaan hyödyntää myös eroosiontorjunnassa.

Liete pumpataan geotuubeihin esim. betoni- tai keskipakolietepumppua käyttäen. Ennen geotuubia lietteeseen useimmiten lisätään saostumisen tehostamiseksi vedenerotuskemikaalia, esimerkiksi flokkulanttia, koagulanttia tai polymeeriä.

Pienempien tuubien käsittely voidaan toteuttaa vaihtolavalla. Suurempien tuubien alustana käytetään kuivausalustaa tai vedenpoistoallasta. Tuubista poistunut vesi voidaan kerätä käsiteltäväksi tasausaltaan kautta tai mahdollisuuksien mukaan purkaa sellaisenaan vesistöön.

Käyttökohteita

  • Kunnallisten jätevesilietteiden kuivatus
  • Maatalouden lietteet
  • Teollisuuden lietteet
  • Saastuneet järvi- ja merisedimentit
  • Lietealtaiden puhdistus

SoilTain®-tuubit

SoilTain®-kuivatustuubien valmistuksessa käytettävien geotekstiilien aukkokoko on valittu erityisesti siten, että ne pidättävät kiintoaineen tuubin sisällä, mutta laskevat veden läpi mahdollisimman tehokkaasti.

SoilTain®-tuubeja on saatavana useilla eri vakiopituuksilla ja -halkaisijoilla. Tuubeja voidaan tarvittaessa valmistaa myös mittatilaustyönä.

Tuotekuva

Tuotteet

Tuotenimi Tuotenumero Lisätiedot Leveys Pituus Korkeus Pinta-ala Tilavuus Tarjouspyyntö
SOILTAIN PP 105/105DW 8×10 M 0735-A0810 Soiltain kuivatustuubi 8 10 80
kpl
SOILTAIN PP 105/105DW 10X20 M 0735-A1020 Soiltain kuivatustuubi 10 20 200
kpl
SOILTAIN PP 105/105DW 15X35 M 0735-A1535 Soiltain kuivatustuubi 15 35 525
kpl
SOILTAIN PP 105/105DW 18X50 M 0735-A1850 Soiltain kuivatustuubi 18 50 900
kpl
SOILTAIN PP 105/105DW 28X65 M 0735-A2865 Soiltain kuivatustuubi 28 65 1820
kpl
TRUCKTAIN PP 105/105DW 7,6x6M 0735-A7660 Soiltain kuivatustuubi 7.6 6 45.6
kpl
Muu tuote 999-7 Geotuubit
kpl

Tuotetiedot