Lujitteet

Basetrac® Grid on kaksiaksiaalinen, polypropeenista (PP) tai polyesteristä (PET) valmistettu lujiteverkko. Polymeeripinnoite pitää asennusaikaiset vauriot mahdollisimman pieninä.

Basetrac® Grid parantaa maarakenteen kantavuutta jakamalla kuormitukset laajemmalle alueelle. Basetrac® Grid -lujiteverkkoa käytetään erilaisten pysyvien ja tilapäisten teiden sekä paikoitusalueiden ja muiden kenttämäisten rakenteiden lujittamiseen. Päällystetyillä ja varsinkin päällystämättömillä teillä Basetrac® Grid vähentää teiden urautumista.

Tuotekuva